Komponenty

Części stosowane przy produkcji danego urządzenia, które mogą być wymienione po zużyciu lub zmianie jakiegoś modułu.