Zwrot i wymiana towaru

Zwrot towaru


Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny",(Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Rezygnacja może być częściowa lub z całego zamówienia.

Klient zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktury VAT). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Koszt odesłania towaru do Sklepu ponosi Klient.


Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jako oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.

Wymiana towaru.

1.W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa kupujący.
Warunki wymiany:
- można wymienić towar w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, w żaden sposób użytkowany i klient posiada dowód zakupu.


UWAGA: Prosimy, aby Klient poinformował Volley System o zamiarze wymiany towaru emailem: zkrzyzanowski@volleysystem.pl lub telefonicznie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.