Pomoce treningowe

Sprzęt przydatny w opanowaniu i doskonaleniu działań sportowych poprzez markowanie partnera lub rywala, często dający informację zwrotną.