Blok vs rozbieg atakującego

Rozwój umiejętności blokowania powinien być spójny z nauką techniki i taktyki atakowania 

Nauczanie blokowania piłki powinno być nierozłącznie związane z atakiem. Wiele umiejętności łatwiej opanować, gdy przekaz będzie spójny. Atakujący uczy się uderzać piłkę na pułapie prowadząc ramię prostopadle do linii barków (jest to najmocniejszy kierunek ataku). Blokujący uczy się obserwować atakującego i reagować na jego kierunek rozbiegu oraz ustawienie tułowia. Im miej na początku szczegółów do analizy, tym łatwiej opanować umiejętność podejmowania decyzji. Dlatego pozostawienie umiejętności blokowania na później traci ten ważny okres wspólnych komunikatów dotyczących odczytywania zależności i powiazań pomiędzy działaniami blokujących i atakujących. Już nigdy później nie będzie tak sprzyjających możliwości.

Dlatego nie wydaje mi się słuszne umieszczania nauki blokowania gdzieś w kolejnych etapach szkolenia. 

Na początku atakujący wykorzystując swój potencjał powinien dążyć do uderzenia na zasięgu, przeciwko dłoniom blokującego, zamiast szukać uderzeń obok bloku w niewygodnym dla siebie kierunku i ze zmniejszoną siłą.

Szkolenie jest procesem zintegrowanym, gdzie zmiana jednego elementu pociąga za sobą adekwatne zmiany w pozostałych składowych działania w danym systemie.
Ćwiczący muszą doznawać powodzenia, a zrozumienie zależności między atakiem i blokowaniem pozwala na właściwe podejmowania decyzji.

Miejsce wyskoku do bloku jest tak samo ważne jak umiejętność trzymania ramion nad siatką. Pierwszym zadaniem  jakie otrzymuje blokujący jest obserwacja  atakującego i zajmowanie miejsca w linii jego rozbiegu.Tutaj dawanie wskazówek odnoszących się do boiska,  czy określanie miejsca wyskoku odległością od antenki jest nieporozumieniem. Jeżeli, ok. 80% ataków uderzana jest w linii rozbiegu, to nie wykorzystanie tej informacji na początku nauki jest traceniem szansy na zdobycie powodzenia.

Obserwując atakującego dostosowujemy swoją pozycję do jego rozbiegu lub ustawienia tułowia (gdy atak wykonywany jest bez rozbiegu). Ta umiejętność dostosowania będzie również wartością wykorzystywaną w przyszłości.

Bardzo ważna  jest precyzja dokładnego dostosowania na przeciwko rozbiegu atakującego,.

Bardzo rzadko widzi się wśród młodzieży pożądaną reakcję prawidłowego dostosowywania się blokującego do rozbiegu lub i ustawienia atakującego. Jest to zawsze budujący widok walki 1 na 1 i trzeba tego nauczać,  dopóki wystawienie jest jeszcze wysokie, a prowadzenie ręki i rozbieg jest określony.
Tymczasem tracimy wiele okazji podczas treningu, aby tą zasadę egzekwować. Każdy atak wykonywany w grze, w formie fragmentów gry, czy ćwiczeń analitycznych musi konsekwentnie respektować powyższą zasadę, bez względu na to jaki zawodnik znajduje się po drugiej stronie siatki. 

Tymczasem trenerzy zwykle uderzając piłkę do obrony nie zwracają uwagi na pozycję blokującego, który nie obserwuje atakującego i nie dostosowuje swojej pozycji. A jest to wspaniała okazja do egzekwowania właściwej reakcji blokującego. Trener zmieniając swoją pozycję i ustawienie tułowia powinien egzekwować konsekwentne dostosowanie blokującego.

Bez właściwej pozycji blokującego trudno mówić o ustawieniu w obronie. Wpajanie tej zasady wpływa pozytywnie na zawodników pola, dla których blokujący staje się przewidywalny i mogą wcześniej, na bazie tej samej obserwacji, określić swoje miejsce w obronie kierując się w stronę spodziewanego ataku.
Na te działania nakładają się opisane wcześniej umiejętności ułożenia rąk do zablokowania piłki ponad siatką. Spójność tych dwóch elementów będzie decydująca podczas pracy nad właściwym timingiem dojścia i wyskoku.

Materiały szkoleniowe dostępne bezpłatnie

Publikacje - Klub

Widzenie zogniskowane i otoczeniowe

Widzenie zogniskowane i otoczeniowe

Wzrok przeważa nad innymi źródłami informacji czuciowej stanowiąc podstawę do kontroli ruchów
Korekta błędów rozbiegu do ataku

Korekta błędów rozbiegu do ataku

Najczęstsze błędy atakujący popełniają podczas rozbiegu, który decyduje o tym co dzieje się później.
Sterowanie ruchami

Sterowanie ruchami

Powstaje pytanie w jaki sposób zawodnik potrafi wykryć rozpoznać i wykorzystać właściwie informacje czuciowe.
Pamięć operacyjna

Pamięć operacyjna

Pamięć operacyjna, to pamięć krótkotrwała, w której w sposób świadomy dokonuje sie selekcja informacji
Jak działa pamięć?

Jak działa pamięć?

Wiele słyszeliśmy o pamięci długotrwałej i krótkotrwałej. Jak działa pamięć podczas nauki nowego ruchu. Jak wygląda uczenie "ukryte"
W rytmie na trzy

W rytmie na trzy

Publikacja pokazuje znaczenie rytmu w metodyce treningu i to o timing powinniśmy szczególnie zadbać podczas nauki nowych elementów    
Gra pozorów, czyli nabity w butelkę

Gra pozorów, czyli nabity w butelkę

Artykuł mówi o sposobach skutecznego wpływania na opóźnianie reakcji rywala na swoje działania.
Widzieć, nie znaczy postrzegać

Widzieć, nie znaczy postrzegać

Jak działa system postrzegania, który pozwala nam reagować właściwie na daną sytuację
Jak myśli i działa zawodnik

Jak myśli i działa zawodnik

Im bardziej złożone jest zadanie wymagające obserwacji i dokonywania wyborów, tym niższy poziom pobudzania jest potrzebny.
Mobilizacja stawu biodrowego

Mobilizacja stawu biodrowego

Nasze biodra często pracują w niepełnym zakresie, co może prowadzić do napięcia i sztywności. 
Przewidywanie - czy warto?

Przewidywanie - czy warto?

Początkujący siatkarze mogą poprawić swoje zdolności przewidywania obserwując rywala i analizując jego zachowanie.
Trening stabilizacji

Trening stabilizacji

Bez stabilnego fundamentu siła generowana przy aktywności ruchowej może prowadzić do przeciążenia oraz kontuzji
Trening oddychania z użyciem taśmy oporowej

Trening oddychania z użyciem taśmy oporowej

Zaburzony wzorzec oddechowy niesie problemy ze stabilnością czy hiperwentylacją.
Czas reakcji i podejmowanie decyzji

Czas reakcji i podejmowanie decyzji

Czas reakcji i podejmowanie decyzji, to jeden z najważniejszych elementów nauczania gry
Etapy opanowania czynności ruchowej

Etapy opanowania czynności ruchowej

Ćwiczenie musi być mocno osadzone w sytuacji boiskowej w której ta czynność jest wykonywana, czy też w której następuje uczenie sią ruchów.
Podział nawyków w kontekście nauczania ruchu

Podział nawyków w kontekście nauczania ruchu

Powinniśmy umieć rozpoznawać niektóre z pośród najważniejszych cech  odróżniających jeden nawyk ruchowy od drugiego            
Drużyna lepiej ćwiczy niż gra II

Drużyna lepiej ćwiczy niż gra II

Sposoby nauczania i doskonalenia ruchu z uwzględnieniem podstawowego wzorca ruchowy i uogólnionego programu ruchowego.
Drużyna lepiej ćwiczy niz gra I

Drużyna lepiej ćwiczy niz gra I

Cykl artykułów nawiązujących do książki R.A SCHMIDT I C.A. WRISBERG: CZYNNOŚCI RUCHOWE CZŁOWIEKA. 
To tylko blok!

To tylko blok!

Trener powinien znać wzorce ruchowe, umieć je nauczyć i oceniać poprawność stosowania w praktyce.
Nowa wiedza - stare nawyki

Nowa wiedza - stare nawyki

Podeście całościowe oparte jest na współczesnej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.
Piłka i tak doleci ...

Piłka i tak doleci ...

Jaka filozofia leży u podstaw naszej pracy z zawodnikiem i zespołem. Jak realizujemy nasze cele.
Nauka ataku blok -aut

Nauka ataku blok -aut

Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania atrapy bloku do nauki uderzenia blok-aut.